Dynamische groepen

Begeleiding van scholen en leerkrachten met ‘dynamische’ groepen

In mijn werk vraagt elk vraagstuk om een eigen, passende oplossing. Geen school, leerkracht, groep is hetzelfde. En dat maakt mijn werk zo leuk en uitdagend! Het is steeds weer zoeken naar de juiste aanpak om de groepsdynamiek ,en daarmee de groep, in de goede richting te krijgen; de missie te volbrengen.

Samen met de directeur, intern begeleider en de leerkrachten wordt de situatie in kaart gebracht. Ik start altijd met een observatie in de groep. Aansluitend is er een intake samen met de directeur en/of intern begeleider en de leerkracht. Ik maak gebruik van een zelf ontwikkelde mindmap met vragen om de situatie goed in beeld te brengen. Aan het eind van het intakegesprek word meteen het plan wat ik voor ogen heb besproken. Samen met de school wordt afgestemd of het plan passend is bij de school, de leerkracht, de groep en de vraag die er ligt. Vervolgens wordt een aantal observaties en coachingsmomenten ingpland. Elk traject wordt afgesloten met een evaluatie en adviezen om de ingezette verandering en aanpak te borgen.